FCG

Het beeldmerk,
noemen wij de “Fecundus-Coire-Genitus” of  vrij geïnterpreteerd,  “Vruchtbare-Samenwerking naar resultaat”

Het is Latijn en vrij geïnterpreteerd toegepast.
Fecundus = vruchtbaar.    
Coire = bijeenkomen, samenkomen, vergaderen, zich verenigen.
De G staat hier voor Genitus = voortbrengen

Het beeldmerk symboliseert partijen die met respect nader tot elkaar komen en elkaar de ruimte laten, samen zoekend en werkend naar een voor beide partijen tevreden resultaat…

Fecundus-Coire - B.v.Gellekom Sales & Design

Reacties zijn gesloten.